Search:
Title Image

IE3 regelgeving

IE3 regelgeving

Type: Draaistroommotoren IE3

IE3 Regelgeving toegelicht

Wat betekent de IE3 regelgeving voor u? Hoe lang kunt u nog IE2 motoren blijven gebruiken en andere zaken toegelicht.

Aanleiding IE3

De Europese verordening 640/2009 ‘inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren’ geeft uitvoering aan de Europese richtlijn 2009/125 die bekend staat als de Ecodesign- en ErP (Energy-related Products)-richtlijn.

Deze richtlijn heeft tot doel dat het totale energieverbruik van de lidstaten wordt teruggedrongen. Elektrische motoren van het type asynchrone draaistroommotoren, 0,75kW tot 375kW in de uitvoeringen 2 polig, 4 polig en 6 polig, nemen het grootste deel van het energieverbruik voor hun rekening en zijn daarom opgenomen in de richtlijn.

Motoren <0,75kW, 8 of meer polige motoren, ATEX motoren, motoren voor hoge omgevingstemperaturen en/of andere bijzondere omstandigheden vallen hierbuiten. Exacte omschrijvingingen hierover kunt u lezen in de EU verordening en de aanvulling op de EU verordening.

Voor welke motoren geldt de IE3 en per wanneer

Sinds 1 januari 2017 geldt de IEC 60034-30: IE3 is de norm voor motoren van 0,75 kW tot 375 kW.

Wat staat in de IE3 norm

De IE3 norm stelt dat een nieuw te produceren (of te importeren naar de EU) motor moet voldoen aan de IE3 efficiency (zie tabel onderstaand) wanneer de motor rechtstreeks (dus zonder frequentieregelaar) wordt gevoed door het elektriciteitsnet. De IE3 norm stelt ook dat wanneer de elektromotor met een frequentieregelaar wordt gevoed dat deze minimaal moet voldoen aan de IE2 efficiency (zie tabel onderstaand).

Mag u nog na 1 januari 2017 IE2 motoren zonder frequentieregelaar in uw machine inzetten?

Ja dat mag, mits de regels worden nageleefd. De ErP stelt namelijk dat motoren die in de EU worden geproduceerd of naar de EU worden geïmporteerd moeten voldoen aan de IE3 richtlijn. Concreet betekent dit dat motoren die voor 1-jan-2017 geproduceerd of geïmporteerd zijn niet hoeven te voldoen hieraan en in de praktijk dus aan de IE2 richtlijn voldoen. IE2 motoren die na de genoemde data zijn geproduceerd/geïmporteerd zijn voorzien van een tekst “only for use with VFD” (alleen voor gebruik in combinatie met frequentieregelaar). U bent zelf verantwoordelijk een frequentieregelaar te gebruiken wanneer dit op de motor vermeldt staat.

Wat betekent de IE3 voor u als klant van Euronorm

Afhankelijk van onze vooraad IE2 motoren kunt u IE2 motoren kopen bij ons. Deze voorraad is beperkt en al geruime tijd kopen wij alleen nog maar motoren in die voldoen aan de IE3-richtlijn. Dus op termijn is er alleen nog maar IE3 beschikbaar. Voorlopig zullen nog beide IE-klassen motoren beschikbaar zijn en heeft u als klant de keuze tussen IE3 en IE2. Daar waar nodig kunnen wij u adviseren en maatwerk bieden.

Waar gelden welke IE-regels

Op onderstaand plaatje kunt u zien welke regels in welk deel van de wereld gelden.

Minimale Efficiency IE2 en IE3

minimale IE2

efficiency in %

minimale IE3

efficiency in %

pooltal pooltal
P [kW] 2 4 6 P [kW] 2 4 6
0,75 77,4 79,6 75,9 0,75 80,7 82,5 78,9
1,1 79,6 81,4 78,1 1,1 82,7 84,1 81,0
1,5 81,3 82,8 79,8 1,5 84,2 85,3 82,5
2,2 83,2 84,3 81,8 2,2 85,9 86,7 84,3
3 84,6 85,5 83,3 3 87,1 87,7 85,6
4 85,8 86,6 84,6 4 88,1 88,6 86,8
5,5 87,0 87,7 86,0 5,5 89,2 89,6 88,0
7,5 88,1 88,7 87,2 7,5 90,1 90,4 89,1
11 89,4 89,8 88,7 11 91,2 91,4 90,3
15 90,3 90,6 89,7 15 91,9 92,1 91,2
18,5 90,9 91,2 90,4 18,5 92,4 92,6 91,7
22 91,3 91,6 90,9 22 92,7 93,0 92,2
30 92,0 92,3 91,7 30 93,3 93,6 92,9
37 92,5 92,7 92,2 37 93,7 93,9 93,3
45 92,9 93,1 92,7 45 94,0 94,2 93,7
55 93,2 93,5 93,1 55 94,3 94,6 94,1
75 93,8 94,0 93,7 75 94,7 95,0 94,6
90 94,1 94,2 94,0 90 95,0 95,2 94,9
110 94,3 94,5 94,3 110 95,2 95,4 95,1
132 94,6 94,7 94,6 132 95,4 95,6 95,4
160 94,8 94,9 94,8 160 95,6 95,8 95,6
200 – 375 95,0 95,1 95,0 200 – 375 95,8 96,0 95,8